Lyrics Videos

Ntokozo Mbambo – Jesu Medley [Lyrics+Video]

Jesu Medley lyrics by Ntokozo Mbambo

E Jesu Mhlengi wethu
Igama lakho lihle
Lavela ezulwini
Limnandi Kithi sonke
Sithi Alikho Elinye futhi
Elihle njengelakho
Kuyilo nje kuphela esingasinda ngalo
Alikho elinye futhi
Elihle njengelakho
Kuyilo nje kuphela
Esingasinda ngalo
Yebo UJesu
Uyangithanda
Uyangithanda
Uyangithanda
Incwadi isho njalo

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

Read More

%d bloggers like this: